Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Redundant coderen

 


 

Om de begrijpbaarheid van een boodschap of signaal te versterken, dien je het op meerdere manieren te coderen. Een verkeerslicht voetgangers is bijvoorbeeld gecodeerd naar kleur, vorm en plaats. Dat men mag oversteken kan men zien aan het groene mannetje, aan het wandelende mannetje of aan het onderste mannetje. Dat is redundant coderen. Hetzelfde geldt voor de aan- en uitknop op de afstandsbediening.

 

Verkeerslicht voor voetgangers:  het groene, onderste of wandelende mannetje.De aan- en uit knop op de afstandsbediening: icoontje, rode kleur en bovenaan zijn standaard.

Figuren: Redundant coderen met figuur, kleur en plaats.

 

Het grote voordeel van redundant coderen is dat het fouten door vergissingen tegengaat. Mensen maken sneller of meer intuïtief de juiste keuze. Dat valt comfortabel en aangenaam aan. In het geval van het verkeerslicht werkt standaardisatie ook het juist herkennen in de hand. Toch kan het ook zonder standaard situaties. Gekend voorbeeld zijn de parkeergarages. Men laat de auto ergens achter en wil deze na twee uur winkelen of twee weken vakantie liefst snel terugvinden. Niet eenvoudig tussen duizenden parkeerplaatsen. Om het onthouden te vergemakkelijken kan men de verdieping naast de nummer ook coderen door een kleur, teken of letter. De tweede verdieping heeft zo eveneens een blauwe kleur en een zwaan als teken. Men moet dan nog enkel de nummer van de parkeerplaats onthouden.

 

Parking IKEA ingedeeld in zones met kleuren en letters.Parking met figuren van de tovenaar van Oz: Dorothy langs voor afgebeeld.Parking met figuren van de tovenaar van Oz: Dorothy langs achter afgegbeeld.

Redundant coderen moet enkelvoudig zijn: slechts één C of één Dorothy.

 

Nadeel is dat het ook een bron van fouten kan zijn omdat de gebruiker niet alle codes kent. Voorbeeld zijn de Ikea parkings. De parking is ingedeeld in verschillende kleuren en letters. Men moet wel beide codes onthouden en dat kan verwarrend zijn. Er is met andere woorden een gele, groene en rode C. Dat weet men niet altijd, niet iedereen overschouwt de hele parking. Dat is nog meer ondergronds het geval, waar men de andere zones of kleuren gewoon niet kan zien. De codes dienen dus enkelvoudig te zijn en worden best niet gecombineerd. Een ander ludiek voorbeeld is een parkeergarage waarbij de parking ingedeeld is met de figuren van de tovenaar van Oz. Men onthoudt de zone van Dorothy en gaat men een gerust hart boodschappen doen. Bij terugkeer is men blij Dorothy teruggevonden te hebben. Helaas vond in dit voorbeeld de bestuurder zijn auto nog niet terug... Er waren immers twee Dorothies, eentje met de voorkant en eentje met de achterkant. Als men deze code of dit onderscheid niet kent, vindt men zijn wagen niet terug.

 

Besluit is dat redundant coderen werkt. Men gebruikt best codes met een betekenis en elke code moet op zichzelf kunnen bestaan of begrepen worden.

 

 


seniorenGSM - dashboard - derde remlicht - stemcomputer - verkeersbord - verpakking - rood sein - treinramp - tips ppt - fietsborden

 

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans