Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Wat is ergonomie?

"Ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan de mens. Dit kan een werkplek, product of ruimte zijn. Doel van ergonomie is het optimaliseren van gezondheid en gemak, productiviteit en efficiëntie. Verder wordt een opdeling gemaakt in fysieke ergonomie, cognitieve ergonomie en organisatie ergonomie.

 

 

ergonomie

 

 

Autozetel instellen 16-08-17

Veel mensen brengen heel wat uren door in de auto: voor het werk, op reis, in de vrije tijd,... Bij het ontwerp van de auto en de zetels is er heel wat aandacht voor ergonomie. Het is dan aan de bestuurder om de autozetel zo goed mogelijk in te stellen om veilig en ergonomisch te kunnen rijden.
>> Lees meer

 

Statafels in de lagere school 06-08-17

Dit eindwerk onderzocht het effect van gedeelde statafels in het vijfde leerjaar van lagere scholen. De leerlingen rapporteerden 57min/dag minder zitten en 19min/dag minder PC gebruik tijdens de week. De objectieve metingen stelden slechts 2,5% minder zitten en 3,2% meer staan vast op dagbasis.
>> Lees meer

 
Ergonomie in de nieuwe Codex 06-08-17
Met de vernieuwde Codex in 2017 worden alle KB’s over welzijn op het werk samengebracht in één wetboek. Meest opvallend is uiteraard dat een apart boek aan ergonomie gewijd is: Boek VIII Ergonomische belasting. Daarnaast is er ook nog heel wat andere ergonomiegerelateerde wetgeving te vinden.
>> Lees meer

 
Relatie zitduur en diabetes is laag, tenzij bij wie inactief is 17-04-17

Langdurig zittten als gezondheidsrisico blijft ergonomie beroeren. Minder zitten en meer bewegen als aanpak zijn gekend. Om de kans op diabetes te verminderen, dient men vooral te focussen op wie minder dan 2u/week licht actief is. Verder blijkt een lage BMI meer bepalend te zijn dan de zitduur op zich.
>> Lees meer

 
INRS methode voor risicoanalyse fysieke belasting 26-03-17

INRS is een onderzoeksinstituut in Frankrijk en stelt een aanpak in vier stappen voor om een risicoanalye ergonomie uit te voeren: screenen, analyseren, acties en evalueren. Het is een participatieve methode met toch cijfermatige scores in de analyse. Maatregelen en het vervolg erop dienen ook om ergonomie in het bedrijf te verankeren.
>> Lees meer

 

Risicoanalyse Ergonomie volgens Sobane strategie 21-02-17
Deze webinar reikt een eenvoudig stappenplan aan waarmee de interne of algemene preventieadviseur zelf aan de slag kan met de risicoanalyse ergonomie. Het stramien is opgebouwd volgens de Sobane strategie en wordt geïllustreerd met een concreet voorbeeld.
>> Lees meer

 

NPR 1813 - Nieuwe norm ergonomie en kantoormeubelen 08-01-17
In december 2016 verscheen een nieuwe versie van de NPR 1813. De scope werd verruimd tot de ergonomie van kantoormeubelen en accesoires. In functie van de soort werkplek en gebruiksduur gelden specifieke eisen voor de bureaustoel en -tafel. Ook is er oog voor nieuwe trends zoals sedentarisme en staand vergaderen...
>> Lees meer

 

 

 

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans