Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Wat is ergonomie?

"Ergonomie is de wetenschappelijke discipline die de interactie tussen de mens en een systeem bestudeert. Ergonomie is het beroep dat alle informatie toepast om zodanig te ontwerpen dat het welzijn van de mens en de globale prestatie van het systeem geoptimaliseerd wordt (IEA, 2000)". Verder wordt nog een opdeling gemaakt in fysieke ergonomie, cognitieve ergonomie en organisatie ergonomie.

 

Maand van de Ergonomie.

 
INRS methode voor risicoanalyse fysieke belasting 26-03-17

INRS is een onderzoeksinstituut in Frankrijk en stelt een aanpak in vier stappen voor om een risicoanalye ergonomie uit te voeren: screenen, analyseren, acties en evalueren. Het is een participatieve methode met toch cijfermatige scores in de analyse. Maatregelen en het vervolg erop dienen ook om ergonomie in het bedrijf te verankeren. Lees meer

 

Risicoanalyse Ergonomie volgens Sobane strategie 21-02-17

Deze webinar reikt een eenvoudig stappenplan aan waarmee de interne of algemene preventieadviseur zelf aan de slag kan met de risicoanalyse ergonomie. Het stramien is opgebouwd volgens de Sobane strategie en wordt geïllustreerd met een concreet voorbeeld. Lees meer

 

NPR 1813 - Nieuwe norm ergonomie en kantoormeubelen 08-01-17

In december 2016 verscheen een nieuwe versie van de NPR 1813. De scope werd verruimd tot de ergonomie van kantoormeubelen en accesoires. In functie van de soort werkplek en gebruiksduur gelden specifieke eisen voor de bureaustoel en -tafel. Ook is er oog voor nieuwe trends zoals sedentarisme en staand vergaderen... Lees meer

 

Gezondheidsparadox: waarom fysiek werk niet tot een betere gezondheid leidt 08-01-17

Bewegen is gezond en dient gestimuleerd te worden. Paradoxaal genoeg leidt fysiek werk waarbij men veel moet bewegen, juist niet tot een betere gezondheid. In dit onderzoek zoekt men een deel van het antwoord in de meer statische houdingen van de rug tijdens het werk... Lees meer

 

Jobrotatie als preventie van overbelasting. Positief, maar niet unaniem. 11-11-16

Bij repetitief werk is afwisseling een logische preventiemaatregel in de ergonomie. De preventie van lichamelijke overbelasting is echter niet eenduidig positief. Idem voor de fysieke risicofactor. Psychosociaal is er wel een hogere jobtevredenheid na jobrotatie. Een literatuuroverzicht... Lees meer

 
Is verhoogje effectief om rugpijn door langdurig staan te verminderen? 07-11-16

Langdurig staand werken op dezelfde plaats gaat soms gepaard met rugpijn. Vanuit ergonomie is een klassieke oplossing een verhoogje waar afwisselend op voet kan opgeplaatst worden. Uit deze studie blijkt dat dit effectief is om rugpijn te voorkomen. De houding van de rug en de spierwerking zijn beter. Lees meer

 

Revised Strain Index 23-10-16

Na twintig jaar ervaring waren enkele beperkingen van de strain index duidelijk geworden. Deze methode was gekend in de ergonomie om het risico op overbelasting aan de polsen in te schatten. In de herziene versie zijn alle variabelen verfijnd en kunnen ze op een continue schaal beoordeeld worden. Lees meer

 

Exoskeletons in de industrie 16-10-16

Een groeiende ontwikkeling binnen ergonomie zijn exoskeletons op het werk. Een externe structuur, die men op het lichaam draagt, kan passief of actief een beweging of statische houding mee ondersteunen. Dat maakt het werk lichter, er is minder spieractiviteit nodig en de druk op de lage rug vermindert. Lees meer

 
Smartphone achter het stuur leidt af, maar we doen het wel... 21-08-16

Ergonomie en veiligheid gaan soms nauw samen. Een GSM achter het stuur beperkt de visuele aandacht en leidt zo tot ongevallen. Iedereen weet het en velen doen het. Maar wat doen mensen allemaal op hun smartphone tijdens het autorijden? Veel meer dan bellen en sms'en... Lees meer

 

Redundant coderen 21-08-16

Een belangrijk principe in de cognitieve ergonomie is het redundant coderen. We geeft de boodschap weer op verschillende manieren. Het verkeerslicht voor voetgangers heeft een figuur, kleur en plaats. Zo worden fouten door vergissingen voorkomen. Lees meer

 

Effect van zit-statafels en middagwandelen in contact centers 22-07-16

De medewerkers van contact centers hebben een zittend beroep. Daarom werd bij Colruyt Group de invloed van zit-statafels en middagwandelen nagegaan gedurende vier maanden. Persoonlijke coaching met het afstemmen van individuele doelen liet de interventies tot hun recht komen. Lees meer

 
WHI - werkhoudingsinstrument 22-07-16
Houding is een belangrijke factor in ergonomie. TNO ontwikkelde daarom een methode om per taak snel te kunnen beoordelen of de verschillende werkhoudingen aanvaardbaar zijn of niet. Doel is gezondheidsrisico’s door ongunstige houdingen te vermijden. Lees meer

 
Ergonomie bij orderpickers 12-06-16

Orderpickers of rondhalers doen fysiek werk. De risicofactoren ergonomie zijn daarbij de fequentie, het gewicht, de houding en omstandigheden. Toch zijn er verschillende ergonomische verbeteringen mogelijk van hoogtes aanpassen tot automatiseren. Lees meer

 

 

© 2006-2016 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans